KOLLBERG & CO AB
     
 

 Start
 Om bolaget
 JK Villan
 Design
 Byggprocessen
 Inredningskoncept
 Huspaket
 Fasader &
planlösning

 Vad säger kunder


Ladda hem
produktblad
i pdf-format

 

Om Kollberg & Co AB

Här kan du närmare bekanta dig med vår verksamhet, utbud och tjänster.

Bolaget startades 1988 med namnet JK Collection och 1999 ombildades bolaget till AB. Ända sedan starten 1988 har bolaget varit aktivt och har under resans gång bytt inritning på verksamheten några gånger.

Sedan 2001 har JK Collection AB producerat villor i egen regi. Produktionen började med lösvirkes hus i trä, men mycket snart övergick produktionen till blocktillverkning enligt den senaste tekniken. Under de senaste åren har JK Collection AB producerat ett antal platsbyggda putsade villor i framförallt Storstockholm.

Hösten 2006 ändrade bolaget namn till JB Kollberg & Co AB eller kort och gott Kollberg & Co. Ägare till bolaget är Jan Kollberg.

 

 
      www.kollberg.eu - Kollberg & Co AB, Kristinedalsvägen 2, 131 47 Nacka, Sweden
Phone: +46 (0)70 585 66 90, E-mail: janne@kollberg.eu
© Kollberg & Co AB. All rights reserved.