KOLLBERG & CO AB
     
 

 Start
 Om bolaget
 JK Villan
 Design
 Byggprocessen
 Inredningskoncept
 Huspaket
 Fasader &
planlösning

 Vad säger kunder


Ladda hem
produktblad
i pdf-format

 

Byggprocessen

Kvalitén på stomme och klimatskal är alltid den samma på varje hus byggt av oss. Vi använder oss av normal byggstandard med den senaste tekniken. Våra hus är kända för att, trots storleken på husen, ge en mycket låg driftkostnad, tack vare att huset är välisolerat och den höga kvalitén på material. Inget lämnas år slumpen.

Välj den leveransform som passar dig bäst

När du köper JK Villan från Kollberg & Co kan du välja olika nivåer på hur mycket ansvar och arbete du vill utföra själv. Det spelar ingen roll om du redan har en tomt eller letar efter ett färdigt objekt. Vi har lösningen så vi kan hjälpa dig att skapa den leveransform som passar dina önskemål och behov bäst. 

>> Här kan du närmare bekanta dig med JK Villans Huspaket

 

 
      www.kollberg.eu - Kollberg & Co AB, Kristinedalsvägen 2, 131 47 Nacka, Sweden
Phone: +46 (0)70 585 66 90, E-mail: janne@kollberg.eu
© Kollberg & Co AB. All rights reserved.